Stoku tükendi.

-

Hadikatü'l Fünun


Türkçe Te’lîf Edilmiş Bir Belâgat Kitabı

Sözün “muktezâ-yı hâle mutâbık” şekilde ifade edilmesini konu edinen belâgatin kuralları ve terimleri ayrıntılı bir şekilde belirlenmiş bir ilim dalı hâline gelmesi, öncelikle Kur’ân-ı Kerîm’i anlama çabalarının bir neticesidir.

İslâmiyetin kabulünden sonra Araplar arasında sadece edebî tenkit şeklinde var olan belâgat uzun süre Kur’ân-ı Kerîm’in manasını iyi anlayabilmek amacıyla tefsir ve kelâm ilimleriyle bağlantılı olarak ele alınmış ve böylece belâgat ilmi bağımsız bir ilim haline gelmiş; mantık, felsefe ve edebiyatın ağırlıklı olduğu farklı belâgat ekolleri oluşmuştur. Türk Edebiyatında belâgat ile ilgili ilk eserler Arapça yazılmış olup Türkçe yazılan eserler de genellikle Miftah, Telhis ve Mutavvel gibi önemli eserlerin şerh ve tercümelerinden oluşmaktadır.

Bir belâgat kitabı olan Hadîkatü’l-Fünûn, gerek belâgat ve fesahat konularındaki ayrıntılı açıklamalar, gerekse de konuların geniş anlatımı ve Türkçe şiir örneklerinin çokluğuyla Türkçe belâgat kitapları arasında önemli bir yere sahiptir. Şerîfî’nin klasik belâgat geleneğini doğrudan yansıtmak yerine faydalandığı kaynaklardaki yanlış ve yetersiz bulduğu bilgileri eleştirmesi, tartışmalı meselelerde kendi görüşlerini de belirtmesi Hadîkatü’l-Fünûn’a orijinal bir çehre kazandırmaktadır.


Adı Hadikatü'l Fünun  
ISBN 978-605-4494-37-8  
Barkod 978-605-4494378  
Fiyat Stoku tükendi.
Yayın No 1  
Dizi Osmanlı Kaynak Metinleri  
Sayfa 206  
Baskı 1. Basım Nisan 2012, İstanbul  
Cilt Amerikan Bristol 280 gr.  
Kağıt Enzo 70 gr.  
Boyut 16.0 x 24.0cm  
Yazar -  
Hazırlayan Mücahit Kaçar  
Editör Sadık Yazar  
G.Yayın Kordinatörü Ünsal Ünlü  
Yayın Yönetmeni Ahmet Aslantürk
Kapak Murat Acar
Kapak Resmi -  
Uygulama Fokus Ajans
Düzelti Okur Akademi  
Baskı ve Cilt Ana Basın A.Ş.  
Kitap ile ilgili haberler

Bu kitabı nereden alabilirim?

 

YORUMLAR
YORUM YAPIN
Ad Soyad  
Mail Adresi    
Yorumunuz