Tükendi

-

Gırnâtî Seyahatnamesi’nin XVI. Yüzyılda Yapılmış Bir Tercümesi


Tercüme-i Tuhfetü’l-Elbâb ve Nuhbetü’l-A’câb

Bu çalışmada, Osmanlı dönemi edebiyatının müstesnâ metinlerinden biri olan Gırnâtî seyahatnamesinin tercümesi üzerinde durulmuştur.

Endülüslü seyyah Ebû Hâmid Muhammed el-Gırnâtî (ö. 1169) Mısır, Şam, Bağdat, Türklerin yaşadığı Başkırt gibi kuzey bölgeleri ile Doğu Avrupa’ya yaptığı yolculuklarını Arapça kaleme alıp Tuhfetü’l-Elbâb ve Nuhbetü’l-A’câb adını vermiştir. Bu seyahatname XVI. yüzyılda, Kânunî Sultân Süleyman’ın oğullarından Şehzâde Bâyezîd’in (ö. 1562) emri ile ismi belirsiz bir mütercim tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. Elinizdeki kitapta, bir incelemeyle birlikte bu tercümenin metnine yer verilmiştir.Adı Gırnâtî Seyahatnamesi’nin XVI. Yüzyılda Yapılmış Bir Tercümesi  
ISBN 978-605-4494-41-5  
Barkod 978-605-4494415  
Fiyat Tükendi
Yayın No 5  
Dizi Osmanlı Kaynak Metinleri  
Sayfa 264  
Baskı 1. Basım Nisan 2012, İstanbul  
Cilt Amerikan Bristol 280 gr.  
Kağıt Enzo 70 gr.  
Boyut 16.0 x 24.0cm  
Yazar -  
Hazırlayan Sadık Yazar  
Editör Özer Şenödeyici  
G.Yayın Kordinatörü Ünsal Ünlü  
Yayın Yönetmeni Ahmet Aslantürk
Kapak Murat Acar
Kapak Resmi  
Uygulama Fokus Ajans
Düzelti Okur Akademi  
Baskı ve Cilt Ana Basın A.Ş.  

Bu kitabı nereden alabilirim?

 

YORUMLAR
YORUM YAPIN
Ad Soyad  
Mail Adresi    
Yorumunuz