Kenan Göçer


1975 yılında Kozan’da (Adana) doğdu. Gazi İlkokulu ve Dörtyol İmam Hatip Lisesi ile başladığı Dörtyol’daki (Hatay) eğitim hayatı, Bursa ve İstanbul ile devam etti.

Maliye lisansını (1994-1998) Uludağ Üniversitesi’nde, yüksek lisans (1999-2002) ve doktorasını (2008-2012) İktisat Tarihi alanında, Prof. Dr. Gülfettin Çelik danışmanlığında Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. 1998 yılında Maliye Bakanlığı’nda başladığı memuriyeti, mali hizmetler uzmanlığı, bütçe ve mali kontrol, gelir ve takip, kültür sanat ve konservatuar müdürlüklerinin yanı sıra İstanbul Medeniyet Üniversitesi kurucu genel sekreter yardımcılığı gibi görevlerle devam etti.

Edebiyat (şiir) çalışmaları Dergâh, Yedi İklim, Zin-Har, dergibi.com ve edebistan.com gibi dergi ve sitelerde; yerel yönetimler maliyesi çalışmaları ise Dış Denetim ve Yerel Yönetim ve Denetim’de yayınladı.

Akademik çalışmaları; Akademik İncelemeler Dergisi, Turkish Studies, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, Bilgi, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, International Journal of Islamic Economics and Finance Studies ve Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi gibi dergilerde yayınlandı.

2014 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi’nde Yrd. Doç. Dr. olarak öğretim üyeliğine devam etmektedir.

İktisat tarihi içindeki ilgi alanı ise daha çok (Türk) iktisat zihniyeti üzerinedir. 

 

Diğer Eserleri:

Sözdeniz, Okur Kitaplığı, İstanbul 2011.

Safahatın Ulu Ortası: Fatih Kürsüsünde, Okur Kitaplığı, İstanbul 2013.

Yerel Yöneticilerin Mali El Kitabı, Ekin, İstanbul 2013.

Osmanlının İlk Ağır Sanayi Kitabı Sanâyi-i Cesîme, Selânikli Fazlı Necib, (Haz. K. Göçer), Okur Akademi, İstanbul 2017.


E-Mail : kenangocer@sakarya.edu.tr

Web : http://www.kenangocer.sakarya.edu.tr/

Yazara ait kitaplar Bezmialem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi
Osmanlının İlk Ağır Sanayi Kitabı SANÂYİ-İ CESÎME
Osmanlı’nın Son İktisat Kitaplarından İLM-İ İKTİSAD DERSLERİ
Yazar ile ilgili haberler