Süleyman Turan


Doç. Dr. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

1979 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 1995 yılında Affan Kitapçıoğlu Lisesi’nden, 2001 yılında KTÜ Rize İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Dinler Tarihi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2004 yılında KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını; 2010 yılında ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBE’de doktorasını tamamladı. 2011 yılında Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. Aralık 2017’de doçent oldu. Misyonerliğin Kurucusu Pavlus; Tek Dünya Çok İnanç; Misyoloji; Yeni Dini Hareketler; Misyonerlik Trendleri ve Stratejileri; Dünya Dinlerinde Kutsal Metinler; Engellilik ve Dinler adlı kitapları yanında uluslararası ve ulusal sempozyumlarda sunulan bildirileri ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Halen Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

 


E-Mail : suleyman.turan@erdogan.edu.tr

Web :

Yazara ait kitaplar Nedenleri ve Niçinleriyle YENİ DİNİ HAREKETLER
Sınırlarda Dolaşmak - Dinlerin Eşcinselliğe Bakışı
TANRI’NIN ENGELİ Mİ ENGELLİ TANRI MI?
Yazar ile ilgili haberler