Süleyman Turan


Doç. Dr. Süleyman Turan

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

1979 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 1995 yılında Affan Kitapçıoğlu Lisesi’nden, 2001 yılında KTÜ Rize İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Dinler Tarihi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2004 yılında KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını; 2010 yılında ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBE’de doktorasını tamamladı. 2011 yılında Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. Aralık 2017’de doçent oldu. Misyonerliğin Kurucusu Pavlus; Tek Dünya Çok İnanç; Misyoloji; Yeni Dini Hareketler; Misyonerlik Trendleri ve Stratejileri; Dünya Dinlerinde Kutsal Metinler; Engellilik ve Dinler adlı kitapları yanında uluslararası ve ulusal sempozyumlarda sunulan bildirileri ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Halen Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

 

Yayınlanmış Diğer Eserleri:

Misyonerliğin Kurucusu Pavlus (İQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2006); Misyoloji: Hıristiyan Misyon Bilimi (Sarkaç Yayınları, 2011); Tek Dünya Çok İnanç (M. Aydın ile derleme, Hitabevi Yay., 2013); Büyük Fikirlerin Küçük Kitapları: Din (C. Batuk ile çeviri, Liman Kitap, 2013); Yeni Dini Hareketler (F. Sancar ile derleme, Açılım Kitap, 2014); Misyonerlik Trendleri ve Stratejileri (editör, STS Yayınları, 2014); Dünya Dinlerinde Kutsal Metinler (S. Turan - E. Battal, STS Yayınları, 2015); Hıristiyan Misyon Tarihi (STS Yayınları, 2015); Hıristiyanlıkta Engellilik Teolojisi (STS Yayınları, 2016); Engellilik ve Dinler (editör, Açılım Kitap, 2017); İslam Coğrafyasında Terör, Göç ve Mültecilik (Editör: A. Akdoğan-S. Turan-E. Sungur-E. Battal-E. Vural, RTE Üniversitesi Yayınları, 2017); Tanrı’nın Engeli mi Engelli Tanrı mı? (Okur Akademi, 2018); Sınırlarda Dolaşmak: Dinlerin Eşcinselliğe Bakışı (Okur Akademi, 2018); Dinler Tarihi I-II (Editör: M. Alıcı ile, Lisans Yayıncılık, 2018); İlahiyat Atlası (Editör: B.Nazıroğlu ve H.Y.Acuner ile, Ensar Yay.,2018); Nedenleri ve Niçinleriyle Yeni Dini Hareketler (F. Sancar ile derleme, Okur Akademi, 2018); Bedenimizin İşgalcileri: Dinlerin Bağımlılığa Bakışı (F. Sancar ile derleme, Okur Akademi, 2019).

 

 


E-Mail : suleyman.turan@erdogan.edu.tr

Web :

Yazara ait kitaplar Dinlerde Aile
Sınırlarda Dolaşmak - Dinlerin Eşcinselliğe Bakışı
Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi
Engellilik ve Dinler
BEDENİMİZİN İŞGALCİLERİ - Dinlerin Bağımlılığa Bakışı
Nedenleri ve Niçinleriyle YENİ DİNİ HAREKETLER
TANRI’NIN ENGELİ Mİ ENGELLİ TANRI MI?
Yazar ile ilgili haberler