Emine Battal


Yrd.Doç.Dr. Emine Battal


Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

1983 yılında Rize’de doğdu. 2004 yılında KTÜ Rize İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2008 yılında Türkiye’deki Dinlerarası Diyalog Çalışmaları başlıklı teziyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2017 yılında Yeni Dini Hareketler ve Şiddet başlıklı teziyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı. Aynı yıl Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. Halen bu görevini sürdürmekte olan yazarın Dünya Dinlerinde Kutsal Metinler (S. Turan ile birlikte) adlı kitabın yanı sıra uluslararası ve ulusal sempozyumlarda sunulan bildirileri ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makale ve çevirileri bulunmaktadır.  


E-Mail : emine.battal@erdogan.edu.tr

Web :

Yazara ait kitaplar Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi
KIYAMETİN GÖLGESİNDE: Yeni Dini Hareketler ve Şiddet
Yazar ile ilgili haberler