Ali İhsan Yitik


Prof.Dr. 

1962 yılında Denizli-Tavas'ta dünyaya gelen YİTİK, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nden 1985’te mezun oldu. Ocak1986'da D.E.Ü. İlâhiyat Fakültesi'nde Dinler Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Mayıs-1992'de, "Hint Kökenli Dinlerde Karma İnancı ve Tenâsüh İnancıyla İlişkisi" konulu doktora çalışmasını tamamladı. Bu arada 1987-1988 ve 1992-1993 öğretim yıllarında sırasıyla Hindistan Banaras Hindu ve Visva Bharati Üniversitelerinde Sanskritçe ve Hint Felsefesi kurslarına katıldı. 1997'de Yardımcı Doçent, 2001’de Doçent, 2006’da Profesör oldu. İngilizce, Arapça ve Sanskritçe bilen Ali İhsan YİTİK, evli ve üç çocuk babasıdır. 

Hinduizm, Budizm ve bu dinlerden kaynaklanan yeni dini hareketler gibi konuların yanı sıra Hıristiyanlık, Hz. İsa-Hz. Meryem, Dinlerarası İlişkiler ve Misyonerlik  gibi meselelerde yayımlanmış kitap, makale ve bildirileri bulunmaktadır.

 

Yayınlanmış Diğer Eserleri

Hint Kökenli Dinlerde Karma İnancı ve Tenâsüh İnancıyla İlişkisi, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul, 1996 

Hz. Meryem ve Efes Dinler Tarihi Yazıları, Tıbyan Yay., İzmir 2001 

Oruç Üzerine Tartışmalar (el-Furkân beyne't-Tevfîk ve'l-Hızlân), Yaz. İzmirli İsmail Hakkı (Prof.Dr. Abdülkadir Şener ile birlikte ), Tıbyan Yay., İzmir-2003

Dinî Mezhepler; Sosyolojik Bir Araştırma, Yaz. Bryan Wilson, İz Yayıncılık, İstanbul2004. (A. Bülent Ünal ile birlikte)

Hint Dinleri, İzmir İlahiyat Vakfı Yay., İzmir-2005. ? Doğu Dinleri, İSAM Yay., İstanbul, 2014.

Birûnî’nin Gözüyle Hindistan: Tahkik ma lil Hind, TTK Yay., Ankara, 2015. 

 


E-Mail : aliyitik@yahoo.com

Web :

Yazara ait kitaplar Batı'yı Aydınlatan Doğu
Yazar ile ilgili haberler