Faruk Sancar


 

Doç. Dr. Faruk SANCAR  

1977 yılında Samsun’un Bafra ilçesinde doğdu. 2000 yılında KTÜ Rize İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2002 yılında yüksek lisansını; 2010 yılında da “Kelam ve Tasavvuf açısından Nübüvvet: Fahreddin er-Râzî ve İbnü’l-Arabî Örneği” başlıklı teziyle DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı. 2011’de RTE Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. Kasım 2017’de Doçent oldu. 2018 yılı mart ayında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne geçiş yaptı. Halen bu üniversitede öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Nübüvvet–Velâyet Merkezli KelamTasavvuf Tartışmaları: Fahreddîn er-Râzî ve İbnü’l-Arabî Örneği isimli telif, Fahreddin er-Râzî’nin İtikadât ve Cüveynî’nin Kitâbü’l-İrşâd adlı kitaplarının çevirisinin yanında çeşitli dergilerde yayınlanmış makale ve çevirileri bulunmaktadır.

 


E-Mail : faruk.sancar@omu.edu.tr

Web :

Yazara ait kitaplar Nedenleri ve Niçinleriyle YENİ DİNİ HAREKETLER
Yazar ile ilgili haberler