Necdet Şengün


Doç. Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Edebiyatı Öğretim Üyesi

20 Ocak 1975, Aydın ili Çine ilçesi Kırkışık köyü doğumlu. İlköğrenimini köyünde, orta ve liseyi Çine İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 1998 yılı Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslâm Tarihi ve Sanatları (Türk-İslâm Edebiyatı) Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. Bu dönemde Ankara’da bazı ilköğretim okullarında öğretmenlik yaptı. 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, İslâm Tarihi ve Sanatları (Türk-İslâm Edebiyatı) Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek lisans eğitimini 2001 yılında tamamladı. Aynı yıl başladığı Doktora eğitimini 2006 yılı sonunda tamamladı. Orta seviyede İngilizce ve Arapça bilen Dr. Necdet Şengün, evli ve iki çocuk babasıdır. Halen DEÜ. İlahiyat Fakültesi, İslâm Tarihi ve Sanatları (Türk-İslâm Edebiyatı) Anabilim Dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. Çeşitli akademik dergilerde alanıyla ilgili makaleler kaleme alan ve çeşitli ulusal, uluslararası sempozyumlarda tebliğler sunan Doç.Dr. Necdet Şengün’ün yayımlanmış kitap bölümleri ve kitapları bulunmaktadır.

 

Türk İslam Edebiyatı El Kitabı (Grafiker Yay. Ankara 2013, Ed. Ali Yılmaz)

Kuloğlu Şeyh İlyas Etvâr-ı Seb’a Nefsin Yedi Mertebesi (İlahiyat Yay., Ankara 2013)

Osmanlı Türkçesi Okuma-Yazma Kılavuzu (Okur Akademi Yay. İstanbul 2016, 3. Baskı, Ed. Mehmet Şamil Baş)

 

Muhammed İlhamî, Tefsîr-i Mi’râcu’n-Nebî (Yayınevi Yay., Ankara 2016 Raşit Çavuşoğlu ve Hatice Kübra Tekdemir ile birlikte) Kuloğlu Mustafa (Ketebe Yayınları, İstanbul 2018) 

 

 


E-Mail : necdetsengun@hotmail.com

Web :

Yazara ait kitaplar Aydın Karacasulu Bir Uşşâkî Yemez-Zâde Süleyman Rüşdî
Yazar ile ilgili haberler