239,00 TL (KDV muafiyetli)

Raşit Çavuşoğlu  

Gaziantepli Bir Halvetî Şeyhi Şâh Velî Ayintâbî Ve Risâletü’l-Bedriyye’si
Bu kitap, XVI. yüzyıl mutasavvıf şairlerinden Şâh Velî Ayıntâbî’nin hayatı, eserleri ve Risâletü’l-Bedriyye adlı mesnevîsi üzerinde yapılan araştırmaları içermektedir. Çalışmada XVI. yüzyıl Halvetî şeyhlerinden Şâh Velî Ayıntâbî’nin hayatı ve eserlerinin yanı sıra ilmî, edebî ve tasavvufî kişiliği de ortaya konulmuştur.

Şâh Velî Ayıntâbî’nin, Ramazan 990/1582’de itikâfta iken tamamladığı Risâletü’l-Bedriyye adlı eseri, tasavvufî hakikatleri aktarmak, tarîkat mensubu mürid ve mürşidlere izlemeleri gereken yolu anlatmak için didaktik bir üslup ve dinî-tasavvufî remizlerden oluşan zengin bir örgü ile kaleme alınmıştır. Çalışmanın ana konusu olan ve müellif tarafından “Kitâb-ı aşk” olarak da isimlendirilen Risâletü’l-Bedriyye mesnevîsi bir bakıma, mecazî aşktan hakikî aşka doğru yol alan vuslat erlerinin izlemeleri gereken meşakkatli yolu (sırât-ı müstakîm) işlemektedir.Adı Gaziantepli Bir Halvetî Şeyhi Şâh Velî Ayintâbî Ve Risâletü’l-Bedriyye’si  
ISBN 978-605-9324-14-4  
Barkod 9786059324144  
Fiyat 239,00 TL (KDV muafiyetli)
Yayın No 19  
Dizi Osmanlı Kaynak Metinleri  
Sayfa 280  
Baskı 1. Basım, Ağustos 2016, İstanbul  
Cilt Amerikan Bristol 280 gr.  
Kağıt Enzo 70 gr.  
Boyut 16.0x24.0 cm  
Yazar Raşit Çavuşoğlu   
Hazırlayan  
Editör Mehmet Şamil Baş  
G.Yayın Kordinatörü Ünsal Ünlü  
Yayın Yönetmeni Ahmet Aslantürk
Kapak Dizgi&mizanpaj
Kapak Resmi -  
Uygulama Okur Akademi
Düzelti Okur Akademi  
Baskı ve Cilt Ofis Matbaacılık  
Kitap ile ilgili haberler

Bu kitabı nereden alabilirim?

 

YORUMLAR
YORUM YAPIN
Ad Soyad  
Mail Adresi    
Yorumunuz