Yazara ait kitaplar Siyer İlminin Doğuşu Ve Temel Kaynakları
Osmanlı Türkçesi Okuma-Yazma Kılavuzu
Prof. Dr. İhsan Arslan Kitap Seti (10 Kitap Takım)
Spiritüel Ağ
Sınırlarda Dolaşmak - Dinlerin Eşcinselliğe Bakışı
Hz. Peygamber’in Hoşgörüsü
Aydın Karacasulu Bir Uşşâkî Yemez-Zâde Süleyman Rüşdî
İslâm Düşüncesinde Nübüvvet
Engellilik ve Dinler
Endülüs'ün Fethi Ve Valiler Döneminde Berberîler
KIYAMETİN GÖLGESİNDE: Yeni Dini Hareketler ve Şiddet
Emek ve Sermaye Mücadelelerinin Dini Çözümü
İzmir İktisat Kongresinden Türk Tüccarının İstedikleri
BEDENİMİZİN İŞGALCİLERİ - Dinlerin Bağımlılığa Bakışı
Hazreti Peygamberi Doğru Anlamak -III : Medine Dönemi
Hicaz Yollarında Bir Sûfî - Mehmed İlhâmî’nin Hac Seyahatnâmesi
Hz. Peygamberi Doğru Anlamak –I
Hz. Peygamberi Doğru Anlamak –II
Batı'yı Aydınlatan Doğu
Kur'ân'da Suyun Varlığı
Kur'an'da Bir Defa Geçen Kelimeler
Bezmialem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi
Kur'an'da Peygamberlerin Evlatlarına Nasihatleri
Fiziksel Aktivite Ve Yaşam Kalitesi
Moğollar Arasında İslamiyetin Yayılışı
TANRI’NIN ENGELİ Mİ ENGELLİ TANRI MI?
İslâm’da Eleştiri Kültürü
Osmanlının İlk Ağır Sanayi Kitabı SANÂYİ-İ CESÎME
Hz. Peygamberi Doğru Anlamak
Gaziantepli Bir Halvetî Şeyhi Şâh Velî Ayintâbî Ve Risâletü’l-Bedriyye’si
İslam Tarihinden Yansımalar
Sosyal Medya Bizi Neden kullanır
Cemal Süreya’nın Şiirlerinde Kadın
Turkey And The Crisis Of Sykes-Picot Order
Post-Tutelage Regime And 2002 Revolution
Muktedir Billâh Döneminde ABBÂSÎLER
Aydınlı Bir Uşşâki Şeyhi - Ömer Hulûsî Ve Dîvân’ı
Üsküdarlı Aşkî’nin İki Tasavvufî Mesnevîsi
Eğirdirli Münevver Bir Ailenin Hikâyesi
Şerîfî Dîvânı
Yazar ile ilgili haberler